Mixtures

En klassisk engelsk mixture (dvs. blanding) består typisk af hovedsageligt Virginiatobak plus et eller som regel flere krydrede indslag af orientalsk tobak, hvori oftest indgår en større eller mindre mængde Latakia. Selvom der også kan indgå fx Perique-, Burley- og balkantobakker er det især Latakiaen, der giver tobakken sin karakteristiske røgede smag og duft.
Så vidt den engelske,type, der naturligvis benævnes sådan fordi især englænderne har bidraget til at udvikle den. Hertil kommer andre blandinger uden Latakia, der også bærer betegnelsen mixture.

Dunhill Early Morning Pipe
En klassisk blanding af orientalske tobakker og Virginiablade, hvor tobakken bliver presset, let opvarmet og tilsat latakia. Den har en meget distinkt smag og duft, hvor Latakiaen er tydelig uden at være overvældende – og er i øvrigt en relativt let tobak, der som navnet antyder kan være en behagelig start på dagen for tilhængere af den klassiske mixture.

En række af Dunhils tobakker produceres nu under mærkenavnet Peterson of Dublin, de fleste på Scandinavian Tobacco Groups fabrik i Assens, men er i øvrigt  identiske med de oprindelige tobakker.

Dunhill Aperitif
En noget kraftigere tobak end Early Morning Pipe, fordi indholdet af både Latakia og især orientalske tobakker er forøget ganske betydeligt. I overensstemmelse med navnet tænkt som en festlig optakt til et godt måltid, fordi den skærper appetitten og vækker smagsløgene. Men i øvrigt en drøj og velsmagende tobak, der naturligvis kan nydes når som helst på dagen.

Dunhill Nightcap
Den kraftigste af trekløveret (sammen med de to foregående) og som navnet antyder den oplagte tobak til dagens sidste stop. Her er skruet lidt op for Latakiaen, der er fortsat en del orienttobakker, og bunden udgøres af kraftige/fermenterede Virginiatobakker. En drøj og meget mættende tobak, der især appellerer til den fuldbefarne mixture-ryger.

Dunhill My Mixture 965
(Produceres nu under mærkenavnet Peterson of Dublin, men er samme tobak). Også en blanding af Virginia og orientalske tobakker, hvor Latakiatobakkens lidt skarpe krydring er afrundet ved tilsætning af andre orientalske tobakker plus en mindre mængde mørk Cavendish, der gør denne mixture til en meget rund og behagelig tobak – men stadigvæk umiskendeligt en mixture.

Dunhill’s Mixture BB 1938
Denne tobak er en genopliven af den hedengangne Babys Bottom, dvs. en blanding af Virginiatobakker af forskellig modningsgrad, tyrkiske tobakker og kun 5 procent Latakia. Alligevel, som følge af de tyrkiste tobakker, en let krydret oplevelse, hvor smagen ganske vist er forholdsvis blid – men med det lille bittersøde “bid” fra de tyrkiske tobakker. En kraftig, men på ingen måde stærk tobak.

Dunhill’s Durbar Mixture
Durbar Mixture var navnet på en af Alfred Dunhill’s første tobakker, introduceret allerede i 1910 få år efter han åbnede sin pibe- og tobaksforretning i London. Den nye Durbar er dog ”opdateret” hvad angår både blanding og skæring. Men ligesom sit forbillede består denne tobak af lyse og modne Virginiatobakker i kombination med orientalske tobakker og Latakia.

Dunhill’s Standard Mixture
En blanding bestående af især Viginia og tyrkiske tobakker, mens indholdet af (cypriotisk) Latakia og orientalske tobakker er temmelig begrænset. Resultatet er en meget aromatisk tobak, præget af den lyse Virginiatobak og i øvrigt blød, blid og sødlig. Skæringen er ret kort og tobakken derfor alt i alt velegnet også for den mindre erfarne mixture-ryger.

Dunhill’s  Elizabethan Mixture
(Produceres nu under mærkenavnet Peterson of Dublin, men er samme tobak). Udsøgte lyse og mørke Virginiablade er tilført en rundhåndet portion Perique, der tilfører blandingen den typiske figen- og peberagtige finish, der gør netop Perique til et uforligneligt krydret indslag. En liflig og velsmagende tobaksoplevelse, der stadig lader Virginiaen komme til sin fulde ret. Skæringen er som en traditionel mixture – hvilket også er årsagen til at den her rubriceres som en sådan.

Dunhill’s London Mixture
En ærketypisk engelsk mixture bestående af Virginia, Latakia og tyrkiske tobakker i et forhold, der får mange garvede mixturerygere til at sætte de ”traditionelle” mixtures højere end alle andre tobakker. Det er imidlertid en forholdsvis let mixture med en mellemfin, dvs let-stoppelig skæring. Dermed er den også et godt valg for den mindre erfarne piberyger, der vil stifte bekendtskab med de muligheder som mixturerygningen kan byde på.

AVJ_2048Robert McConnell Scottish Blend
Virginia, rød Kentucky og tyrkiske tobakker presses, skæres og løsnes og tilføres både sort Cavendish og Latakia – hvilket tilsammen giver en helt usædvanligt harmonisk blanding, hvor de enkelte bestanddele både smages hver for sig og går op i en højere, liflig enhed. Hvis man kunne bruge udtrykket sensuel om en tobaksoplevelse, ville den være på sin plads lige her.

Fribourg & Treyer Golden Mixture
En blanding af udelukkende lyse Virginiatobakker i forskellige nuancer. Når den alligevel karakteriseres som en mixture hænger det (ud over tobakkens navn) sammen med, at den i udseende og skæring ligner en klassisk mixture og bør ryges som en sådan. Trods den lyse tobak er smagen både rund og fyldig, men den skal ryges i langsomt og eftertænksomt tempo, hvis man vil have alle de fine smagsnuancer frem.

Fribourg & Treyer Waterloo nr. 2
Dette er derimod en klassisk engelsk mixture med en kraftig, moden Virginiatobak som basis tilsat både Latakia og Cavendish plus en smule tyrkisk tobak. Skæringen er mellemfin, og den bør ryges i roligt tempo for at alle de tobakssorter, der indgår i blandingen, kan komme til deres ret.

Rattray’s 3 Noggins
En i bedste forstand klassisk engelsk mixture med en afbalanceret blanding af Virginiatobak, Latakia og tyrkisk tobak. Den har langt hen ad vejen samme smagsmæssige karakteristika som to andre af Rattray’s mixtures og ligger styrkemæssigt mellem den mildere 7 Reserve og den lidt kraftige (dvs. mere Latakiaprægede) Red Rapparee.

Rattray’s 7 Reserve
En lidt mildere tobak end 3 Noggins, som den i øvrigt ligner i både smag og skæring – hvilket sidste gør det muligt at ryge hele stoppet roligt og langsomt til bunden af piben, uden at smagsoplevelsen ændrer sig undervejs. Den er angiveligt (dvs. ifølge fabrikantens oplysninger) skabt til de, der ryger mere eller mindre uafbrudt dagen igennem.

Rattray’s Red Rapparee
For mange selve indbegrebet af en engelsk mixture, hvor det kraftige Latakiapræg modsvares ikke blot af tyrkiske tobakker, men også en god andel fuldmodne Virginiatobakker – og den samlede oplevelse derfor bliver harmonisk og kraftfuld uden at være stærk . En meget dejlig tobak, hvis man ikke er bange for latakiaen..

Rattray’s Accountant’s Mixture
Denne blanding af fuldmoden rød Virginiatobak og kulsort Cavendish, tilsat en ikke ubetydelig mængde Latakia, er en mixture med både krop og styrke – og med en herlig duft og smag. Men som antydet en temmelig kraftig sag, der næppe egner sig for den uøvede mixtureryger.

Rattray’s Black Mallory
Også denne mixture rummer både Virginia, Latakia og Cavendish – foruden indslag af tyrkiske tobakker, der tilsammen gør tobakken til en festlig symfoni af smags- og duftoplevelser, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med andre. Selv om den i øvrigt (med Paul C. Olriks ord) er “så typisk engelsk som et regnvejr”.

Rattray’s Jock’s Mixture
Ud over Virginiatobakken rummer denne blanding både et stænk Latakia og en rigelig mængde Cavendish, der tilsammen giver en egentlig ret mild, men ikke desto mindre ganske fyldig og mættende – og meget aromatisk – tobaksoplevelse. Tobakken har en langsom forbrænding og er derfor ret drøj.

Rattray’s Professional Mixture
En ret kraftig mixture trods indholdet af lyse og lidt mørkere Virginiatobakker og begrænsede mængder af Latakia – der imidlertid er suppleret med en andel orientalske tobakker, der giver en krydret duft og smag. Tobakken brænder langsomt og stabilt, og smagen undervejs er en smule tør og spids.

Rattray’s Highland Targe
En forholdsvis mild mixture, hvor det begrænsede Latakia-indhold er suppleret med rigelige mængder af ægte Cavendish, der tilsammen giver en lidt kølig, men alligevel fyldig sødlig/nøddeagtig smag og en langsom og stabil forbrænding. En både drøj og meget mættende tobak.

Peterson’s Balkan Delight
Her er tale om en helt traditionel mixture bestående af Virginiatobakker med lidt Perique og en god portion cypriotisk Latakia. Selv om opskriften kan minde om utallige andre mixtures, er denne tobak alligevel helt sin egen med en lidt spids tone undervejs i stoppet, der imidlertid munder ud i en meget behagelig finish.

Savinelli English Mixture
Typisk engelsk mixture med et ganske højt Latakiaindhold, omkring 30 procent. Også en del Burley er tilsat, mens resten udgøres af moden Virginia. Kort sagt en klassisk lige-ud-ad-vejen tobakstype, men dermed også et fund for de piberygere, der foretrækker deres rygeoplevelse uden de helt store udsving – hvilket også bakkes op af tobakkens skæring. Den er delvist granuleret for at sikre en jævn forbrænding.

Mac Baren’s HH Vintage Syrian
Syrisk Latakia indgår i denne blanding sammen med tyrkiske tobakker, Virginia og en smule mørk Kentucky. Her er altså tale om en ”klassisk” mixture – og tobakken er da også (jævnfør Vintage-navnet) en genoplivning af en for længst afdød tobak fra Harald Halberg (som nu hedder Mac Baren). Den er både smagfuld og kompleks, men på ingen måde stærk.

My Own Blend: Kong Frederik Danish Mixture
En mixture hovedsageligt bestående af lyse og lidt mørkere Virginiatobakker, hvor det krydrede isæt alene består af en meget behersket mængde Latakia. Det er en mild og venlig tobak, endnu mildere end fx Rattray’s 7 Reserve. Dermed også et udmærket valg for den piberyger, der ikke er vant til de kraftigere engelske mixtures. En mildere udgave af Kong Frederik English Mixture.

My Own Blend: Kong Frederik English Mixture
Denne udgave af Kong Frederik (Kong Frederik IX har faktisk bidraget til udviklingen af blandingen) er til gengæld en klassisk mixture af fuld styrke – dvs. der er skruet godt op for Latakiaindholdet, mens bunden stadigvæk udgøres af ret lyse Virginiatobakker. En kraftig og mættende tobak for fuldbefarne mixture-rygere – især de, der foretrækker Latakiakrydderiet uden forstyrrende indblanding af andre krydrede tobakssorter.

Skårne virginia
Flakes
Curly Cut/Navy Cut
Øvrige
In memoriam
My Own Blend