Litteratur

Der er skrevet mange bøger om piber og tobak i tidens løb. Nedenstående udvalg (som alle er fra egen boghylde) udgør hovedparten af de bøger, der er udgivet på dansk efter anden verdenskrig – hvortil kommer en del bøger på engelsk. De fleste er udgivet for mindst tyve år siden, mange endnu tidligere, idet det ikke længere er politisk korrekt at udgive bøger om tobaksnydelse. Korrekt eller ej, så er det i hvert fald rigtig hyggeligt at synke ned i yndlingslænestolen, tænde sin pibe og fordybe sig i andre pibeelskeres erfaringer og overvejelser.

kunsten-at-ryge-pibePaul C. Olrik
Kunsten at ryge pibe
Hans Reitzel (1962) 92 sider
Paul C. Olrik var om nogen dansk piberygnings “grand old man”. Som reklamemand og piberyger forenede han sit erhverv og sin  passion, fra sine første artikler om piberygning (i Ekstra Bladet) i 1960, der førte til flere opfordringer om at skrive en bog om emnet, hvilket skete med denne bog i 1962. Den blev en stor succes og udkom i tre oplag mellem 1962 og 1965. I 1964 dannede Olrik landets første pibeklub i Birkerød, hvor han boede, hvorefter det bl.a. blev til tidsskriftet STOP: Flere end 40 sider fire gange årligt frem til 1977. Samtidig stod Olrik bag Nordisk Tobakskollegium, der blev paraplyorganisation for landets (dengang) mange pibeklubber.
I denne bog går Paul C. Olrik metodisk til værks, og hans mange gode råd om piberygning og pibens røgt og pleje står naturligvis stadig til troende. Han var også en lidenskabelig, til tider poetisk sjæl, der kæmpede både for den gode tobak – modsat den billige maskintobak (hans udtryk) – og for variationens kunst. Han gjorde fx Alfred Dunhills ord til sine egne: At kun en barbar kan tænke sig at spise samme mad dag efter dag. Der er så mange slags tobak – og så mange muligheder for forskellige oplevelse med piben og tobakken.
Paul C. Olrik døde som 75-årig i 1985.

tobakskrukkenPaul C. Olrik
Tobakskrukken – karakteristik af 125 kvalitets-pibetobakker

Eget forlag, Birkerød (1968) 99 sider
Bogens udspring er de mange tobaksanmeldelser, som Olrik skrev i tidsskriftet STOP i perioden fra 1964. Gennem størstedelen af denne skribents piberygerkarriere har denne lille, beskedne bog i brunt omslag været standardværket, når man skulle orientere sig blandt de engang så talrige tobaksmærker på det danske marked – og jeg er ret sikker på i tidens løb at have afprøvet samtlige de tobakker, som Olrik beskriver i ofte ganske poetiske vendinger. Stærkt subjektivt , men som altovervejende hovedregel temmelig rammende og med kun få svipsere undervejs (som på side 51 at udnævne Rattray’s Hal O’ The Wynd til en mixture). Siden 1968 er det som bekendt gået den forkerte vej, og en stor del af de 125 tobakker findes ikke længere.

En opdateret og samlet oversigt over de tilgængelige kvalitetstobakker i Danmark
kan nu kun findes ét sted, nemlig på denne hjemmeside – under tobaksmærker.

piberygerens-abcPaul C. Olrik
Piberygerens ABC
Eget forlag, Birkerød  (4. oplag, 1970) 78 sider
En lidt mere kortfattet og metodisk tilgang til emnet end “Kunsten at ryge pibe” – men som denne en sand guldgrube af nyttige oplysninger, især for den nye eller mindre erfarne piberyger.

Paul C. Olrik
Bogen om piber og tobak
Forlaget Komma (1978) 128 sider
Dette er Olriks mest omfattende pibebog suppleret med en kortfattet gennemgang af pibens historie fra indianere til nutid. Derefter en grundig gennemgang af alle praktiske forhold vedrørende valg af pibe foruden pibens pasning og pleje samt anskaffelse af diverse nødvendigt udstyr foruden gode råd om, hvordan man kommer i gang som piberyger. Tilsvarende beskrives tobakken fra ankomsten til Europa frem til nutidige tobaksmærker – med beskrivelser af forskellige tobakstyper og blandinger samt gode råd om valg af tobak. Efter en afsluttende gennemgang af en række forskellige pibetyper, fra merskums- og porcelænslangpiber via majspiber og vandpiber til danske håndskårne piber munder bogen ud i en opfordring til alle piberygere om at søge sammen med ligesindede i en pibeklub.

Paul C. Olrik
Piberygning – hvad enhver forstandig piberyger bør vide
Chr. Erichsen (1979) 144 sider
“Da jeg var i din alder lærte min farfar mig pibens mangfoldige glæder at kende. Jeg håber denne lille bog vil give dig og alle andre, der ønsker at blive piberygere, del i de glade oplevelser, jeg har nydt godt af i mere end 50 år” – skriver Olrik, der tilegner bogen sin 15-årige søn Lars. Uden dengang at få nogen på nakken! Hvor de foregående bøger er mere metodiske bruger Olrik her en mere causerende stil, når han berører alle tænkelige emner omkring piber og tobak, ud over at gentage ikke så lidt indhold fra de foregående bøger.

H. B. J. Cramer
Piber og Tobak
Gjellerup (1945) 154 sider
Næsten 20 år før Olrik skrev H. B. J. Cramer om pibens og tobakkens historie, om den moderne pibes forarbejdning, valg af pibe, pibens pleje og den praktiske rygning – og om tobakssorter, skæring og efterbehandling. Foruden om alverdens pibetilbehør. Der er ingen tvivl om at Olrik skylder denne forfatter rigtig meget! I virkeligheden er bogen helt sikkert ældre end sit udgivelsesår, idet der – her umiddelbart efter krigen – ikke nævnes noget om hverken importproblemer for bruyerepiber, tobaksrationering eller danskdyrket tobak. Så den er tydeligvis kommet til verden i en mere ukompliceret tid, før ulykkerne væltede ind over Europa.

god-tobakJacob Groth
God tobak
Nyholm og Christensen (1987) 144 sider
Ligesom Paul C. Olrik med “Tobakskrukken” (se ovenfor) har forfatteren sat sig for at vurdere og beskrive de pibetobakker, der forhandles i Danmark – 20 år senere og med det udtrykte formål at opdatere Olriks bog. Her i 1987 er antallet af tobakker kommet op på 25 flere end Olriks, hvilket især skyldes at der her også er medtaget en række meget jævne tobakker. De fleste af tobakkerne er siden forsvundet. Som hos Olrik er beskrivelserne (naturligvis) subjektive, men der ud over rummer bogen grundige beskrivelser af tobakstyper, sorter, skæringer og efterbehandling.

Poul Henry Christoffersen
Håndbog for piberygere
Forlaget Danmark (1988) 88 sider
Bogen bygger i alt væsentligt på Paul C. Olriks bøger om piberygning og tilfører i den sammenhæng ikke meget nyt. Dertil kommer imidlertid en oversigt over de pibemærker og tobakker, der blev forhandlet i Danmark i 1988 – hvilket af gode grunde alene har historisk interesse i dag.

Bjørn Thurmann
Pibemagerens Håndbog
Forlaget Erica (1987) 57 sider
Nyttig læsning, også selvom man ikke lige  har planer om at starte produktion af egne piber. En metodisk gennemgang af de rigtig mange arbejdsprocesser, der i bedste fald fører frem til den perfekte pibe, og dermed også en god hjælp ved vurderingen af den pibe man måske står for at købe. Skrevet af den nu afdøde pibemager, der var en af de dygtigste og mest kreative udøvere af håndværket. Bogen er også hyggelig læsning, selvom layoutet ærlig talt er noget af det grimmeste, der er set.

Niels Gustav Bardenfleth
TOBAK 1. Danskerne og Tobakken
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck (1992) 163 sider
Udgivet  i jubilæumsåret for Columbus’ opdagelse af Amerika (og dermed af tobakken) i 1492 og med støtte fra Skandinavisk Tobakskompagni A/S (nu Scandinavian Tobacco Group) er dette det nyeste danske værk om tobakkens historie. Dette første bind, der er rigt illustreret, behandler tobakkens historie med hovedvægten på den hjemlige tobaksnydelse og -produktion – fra danskernes introduktion til den magiske urt, via anvendelsen som lægeurt til piberygningen. Undervejs behandles også snustobakken og skråen, cigaren og cigaretterne samt den danske produktion af tobak under anden verdenskrig.

tobak_2Karen Ellen Spannow
TOBAK 2. Menneskene og Tobakken
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck (1992) 237 sider
I dette andet bind af det store danske værk om tobak fokuserer forfatteren, der er etnograf og mag.art., på tobaksnydelsens kulturelle og sociale aspekter. Det er blevet til en lang og særdeles underholdende historie, der følges godt på vej af et varieret og temmelig fantastisk billedmateriale. Ud over afsnit om bl.a. tobak og identitet, tobak og kreativitet og tobak og takt og tone er der også blevet plads til et længere og ret morsomt afsnit om modstanden mod tobak. Hvilket sidstnævnte så afgjort ikke er nogen nyere opfindelse.

John Juhler Hansen
Røgsignaler. Krøniken om tobakken i Horsens
Danmarks Industrimuseum, Horsens (2012) 281 sider
Forfatteren er registrator ved Danmarks Industrimuseum i Horsens, hvor man bl.a. kan få et godt indtryk af byens 300 år lange tradition for tobaksindustri. Denne lange periode har John Juhler Hansen beskrevet i et meget omfattende og smukt illustrerede værk. Ud over at være lang er byens tobakshistorie temmelig kompliceret hvad angår persongalleriet og især familieforholdene, der får medlemmer af Petersen-dynastiet til at gå forskellige veje. Men det lykkes forfatteren at holde tingene adskilt og skildre de enkelte virksomheders udvikling – hvor man undervejs både sidder med ved bestyrelsesmøderne og kommer indenfor på fabrikkerne, møder arbejderne og lærer om håndværket, arbejdsforholdene, omgangstonen og hierakiet på arbejdspladsen. Alt sammen illustreret af det omfattende billedmateriale.

Adam Wagner
Tobak til tiden. Mac Baren – en virksomhed i Svendborg
Svendborg Museum (2014) 214 sider
Mac Baren Tobacco Company, tidligere Harald Halbergs Fabrikker, er en stor og vigtig arbejdslads i Svendborg. Med denne bog er virksomheden blevet indskrevet i såvel egns- som tobakshistorien med en spændende beretning, der rækker fra grundlæggelsen i 1826 via familien Halbergs overtagelse i 1887 frem til i dag, hvor Mac Baren er en af de betydeligste producenter af pibetobak.

farvel-og-tobakElsebeth Aasted Schanz
Farvel og tobak?
Den Gamle Bys historiske hæfter nr. 2 (2009) 18 sider
I eftersommeren 2004 lukkede W. Ø. Larsens tobaksforretning på Amagertorv i København, og det tilknyttede tobaksmuseum med over 2.000 genstande blev erhvervet af Skandinavisk Tobakskompagni, der skænkede den – sammen med en stor del af firmaets egne antikviteter og kuriøse tobaksgenstande – til Den Gamle By i Århus. Den omfattende samling gav anledning til særudstillingen “Farvel og tobak?” i Den Gamle By fra 16. august 2008 til 9. september 2009 – og til dette hæfte, der er forfattet af den ansvarlige museumsinspektør. I forordet tilkendegiver museets direktør, at “der arbejdes nu på at finde en permanent placering af Danmarks Tobaksmuseum i Den Gamle By”. Det er efter 15 år endnu ikke lykkedes, men det vides ikke om det skyldes manglende midler eller – mere sandsynligt – at det i mellemtiden er blevet politisk ukorrekt..

gamle-piberOle W. Ø. Larsen
Gamle piber
Forlaget Sesam (1978) 62 sider
Udgivet i Forlaget Sesams serie “Alt om antikviteter” henvender denne lille bog sig især til samlere af gamle merskumspiber – der dengang for snart 40 år siden var yndede samlerobjekter. Det er de slet ikke i samme grad længere, og pibernes deroute som samlerobjekt kan direkte aflæses af de ca-priser, som forfatteren har angivet ved de mange afbildede piber. De nævnte 1978-priser, svingende fra 400 til 2.000 kr., svarer så nogenlunde til hvad piberne ville koste i dag.

storm-p-1Robert Storm Petersen
Storm P. – og tobakken
A. M. Hirschsprung & Sønner (1955)
En bog, der så udpræget bør nydes i selskab med en pibe tobak eller en god cigar. Under besættelsen og den deraf følgende mangel på rygelig tobak holdt den notoriske tobakselsker Storm P. humøret oppe ved sine “Dagbogsblade”, hvor han kommenterede de besværligheder, som både rygerne og de stakkels tobakshandlere blev udsat for. Denne lille bog rummer et fyldigt udvalg af dagbogsbladene lige fra juli 1940 til januar 1948 og munder ud i et lille afsnit om opfindelser, der har særlig interesse for rygere.

Sagt om tobak
Kay Nielsen
Thanning og Appel (1969) 42 sider
En lille bog i forlagets serie af citatbøger, der omfatter alverdens emner som helbred, rejser, vin, hunde, musik, heste, øl og brændevin – og altså denne om tobak – vel at mærke alle tobakkens former. Men piben er nok dominerende. Som H. C. Branner er citeret for: “Men en lille last må et menneske have som værn mod større og farligere laster, og for mig blev det piben, min fortrolige ven og fjende..”

Elegia Tabachi – en Mixture blandet af..
Ingvar Blicher-Hansen
Privat udgivelse af Erik Henningsen og Henry Thejls (1941) 39 sider
Det er vinter, det er koldt, krigen raser ude i Europa og tobakken er ved at tage slut. Men minderne og drømmene har man da lov at have. Så i denne elegi (sørgesang) lovprises tobakken, både cigarerne og piben (mest piben) af skribenter som Viggo Barfoed, Poul Martin Møller, Holger Drachmann, Hans Hartvig Seedorff, Storm P. og Rudyard Kipling m.fl. Johann Sebastian Bach sætter musik til, mens Knud Mühlhausen har illustreret med dejlige tegninger. Indbundet i karduspapir med en gammel hollandsk tobaksreklame (“De Opregte Neger Kanaster”) påklæbet forsiden og med cigarbånd fra A. M. Hirschsprung og Sønner (“Parlamentas”) som bogmærke. Fremstillet i 375 nummererede eksemplarer – hvoraf dette nr. 85 er fundet ved et tilfælde i Vangsgaards Antikvariat.

The Illustrated History of The Pipe
Alexis Liebaert og Alain Maya
Harold Starke Publishers, London (1994) stort format, 220 sider. Engelsk
Den ultimative historie om piberne, tobakkerne, rygningen og rygerne. Denne bog er den engelske oversættelse af den oprindeligt franske bog, der udkom året før, men dette til trods kommer den langt videre omkring end Frankrig – selvom Saint Claude selvfølgelig får hvad der tilkommer den. Bl.a. er der en fyldig beskrivelse af danske pibemærker, hvor W. Ø. Larsen (der som bekendt nu kun er historie) af en eller anden grund er voldsomt dominerende, mens man kunne have ønsket sig andre og vægtigere danske medvirkende. Bogen er yderst velskrevet med causerende/underholdende afsnit vekslende med det faktuelle stof, hvor man i øvrigt også giver sig god tid til at komme hele vejen omkring ethvert emne. Og den er gennemillustreret med et i alle henseende fantastisk billedmateriale.

Alfred Dunhill
The Pipe Book
Arthur Barker, London (1969) stort format, 207 sider. Engelsk
En meget grundig gennemgang af historiske rygeredskaber fra præcolumbianske og indianske piber via det arktiske område til Fjernøsten, Mellemøsten og Afrika foruden naturligvis Europa – mens kun en håndfuld sider i slutningen behandler den moderne bruyerepibe. Første udgave af The Pipe Book udkom i 1924 og er svær at opdrive. Her er tale om en let redigeret genudgivelse (ved sønnen Alfred H. Dunhill) hvor ændringerne alene gælder illustrationerne. De er ført mere up-to-date og bygger i altovervejende grad på Dunhills egen samling af historiske piber. Bogens tekst er derimod uforandret i forhold til Alfred Dunhills oprindelige.

Alfred H. Dunhill
The Gentle Art of Smoking
Max Reinhardt, London (1954) 146 sider. Engelsk
Alfred H. Dunhill, der var søn af verdens vel nok mest berømte pibemand med næsten samme navn, giver her en bred kulturhistorisk indføring i næsten alle aspekter omkring rygning og omtaler de allerfleste former for piber og tobak, inden bogen munder ud i en række praktiske råd og vink til piberygeren.

Alfred H. Dunhill
Rygningens ædle kunst
Gjellerup (1955) oversat af H. B. J.Cramer, 152 sider
Den danske udgave af Alfred H. Dunhill’s “The Gentle Art of Smoking (se ovenfor), udkommet allerede året efter sit forlæg.

Benedict Goes
The Intriguing Design of Tobacco Pipes
Pijpenkabinet, Amsterdam (1993) 79 sider. Engelsk
Benedict Goes er kunsthistoriker og museumsdirektør for det storartede Amsterdam Pipe Museum (der tidligere hed Pijpenkabinet), og bogen fungerer egentlig som en – endog meget omfattende – fører til museets samlinger, der omfatter to et halvt årtusinde (!) startende med tidlige præcolumbianske rygeredskaber fra omkring 500-300 år før vor tidsregning. På vejen frem mod vor tids bryerepiber kommer samlingen (og dermed bogen) omkring både mærkelige og fantasifulde rygeredskaber fra alle klodens egne. Og undervejs indtager kridtpiberne en central stilling – ikke så underligt, idet netop Holland var førende i udviklingen og produktionen af disse piber gennem 1500- og 1600-tallet.

periqueCharles Martin (fotos)
Perique
The Historic New Orleans Collection (2012) 99 sider. Engelsk
Denne bog er først og fremmest et fotografisk værk. Fotografen Charles Martin, selv opvokset i en familie, der har dyrket Periquetobak gennem generationer, viser i stemningsmættede sort/hvide fotos tobakkens vej fra såning i mistbænke i december/januar, via udplantning, dyrkning, høst, tørring og årelang fermentering i whiskeytønder frem til rygeklar tobak. Det er en arbejdskrævende proces, hvor der må knokles i marken og i tørreladerne, og det sort/hvide medie kommer så tæt på både tobakken og de barkede næver, at man fornemmer stemningen og næsten kan lugte tobakken. I bogens forord giver Mary Ann Sternberg en grundig indføring, såvel i historien og traditionerne som i den praktiske dyrkning af Periquetobakken.

pipe-dreamsRick Newcombe
In Search of Pipe Dreams
Sumner Books (2003) 268 sider. Engelsk
En amerikansk passioneret piberyger og -samlers hyldest til en række af de smukke piber, han har truffet på sin vej og (som regel) erhvervet. Blandt andet ikke så få produkter fra danske pibemagere. Hele bogen, der er opbygget som en række essays om forskellige piberelaterede emner, vidner på en hyggelig og læseværdig måde om forfatterens store viden om og kærlighed til piberygningen.

Pipedia
Hjemmeside. Engelsk
Pipedia er nok verdens mest omfattende hjemmeside om alle emner vedrørende piber, piberygning og tobak. I lighed med Wikipedia er den opbygget af en lang række indlæg og artikler, leveret af et meget stort antal brugere over hele verden. Med det resultat, at der stort set ikke er et pibe- eller tobaksmærke eller pibemager i verden, der ikke får en grundig omtale. Der er således tale om en guldgrube for enhver, der interesserer sig for emnet – eller fx blot vil vide, hvor den gamle pibe med det underlige stempel kommer fra, eller hvornår Kriswill holdt op med at producere piber. At der er tale om meget forskellige bidragydere, både pibe- og tobaksproducenter,  specialister, og ganske almindelig mennesker, og om stort set uredigerede indlæg betyder dog, at man skal bruge sin sunde fornuft, når man browser rundt på hjemmesiden: pipedia.org

Piberygerne