Butz-Choquin

Butz-Choquin fabrikkens oprindelse går tilbage til Metz i Frankrig, hvor Jean-Baptiste Choquin grundlagde sin pibe- og tobaksforretning i 1840-erne. I 1858 gik han i kompagniskab med sin svigersøn Gustave Butz og fabrikken fik navnet Butz-Choquin. I 1875 overtog Lucien Choquin fabrikken og forberedte flytningen til Paris to år senere. Fra den tid og til slutningen af den tyvende århundrede blev ledelsen varetaget af Berrod familien.

Ret hurtigt etablerede man en produktionsvirksomhed i Saint-Claude, der allerede havde en blomstrende pibeindustri. Fabrikken viste sig at blive en succes, og antallet af medarbejdere voksede hurtigt, mens produkterne blev eksporteret over hele verden inden for få år. Familievirksomheden fortsattes under ledelse af flere generationer af Berrod familien, indtil den blev overtaget af den såkalde Berrod-Regad Group. I 1951 blev det officielle navn ændret til Société des Pipes Butz-Choquin.

1970-erne var den mest succesrige periode for Butz-Choquin, da 180 ansatte fremstillede 800.000 piber årligt. Derefter gik det gradvist tilbage, antallet af medarbejdere faldt til et halvt hundrede, som klarede en årlig produktion på omkring 200.000 piber. Den sidste direktør fra Berrod-dynastiet var Jean-Paul Berrod, der overgav fabikken til nyt lederskab for en snes år siden. Siden da har flere ansatte har måttet forlade fabrikken, og produktionen er faldet yderligere.

Butz-Choquin fabrikken er fortsat en betydelig virksomhed. Fabrikken samarbejder med en lang række designere og pibemagere, og der introduceres nye modeller hvert år. En stor del af fabrikkens produktion foretages desuden for andre, både andre pibefabrikker og forretninger.

Allerede i 1858 startede Butz-Choquin produktion af en bryerepibe udstyret med en lang spids fremstillet af en albatrosknogle. Under navnet Origine blev denne pibe meget populær og vidt berømt – og er endnu i dag en del af modelsortimentet, selvom albatrosknoglen nu er erstattet af akryl.

I løbet af den tyvende århundrede opbyggede Butz-Choquin en meget omfattende række af pibemodeller. Både modeller fra eget værksted og piber designet af andre, fx den berømte designer Joe Colombo der skabte modellen Optimal.

Aktuelt er Butz-Choquin’s modeludvalgt et af de største i verden med over 1.500 forskellige modeller i næsten enhver tænkelig finish. Den største del af produktionen omfatter fabriksfremstillede piber, men en del er håndarbejde i absolut topkvalitet. De bedste piber bærer BC mærket i guld, derefter følger piber med sølv logo, mens de mere almindelige piber har et hvidt logo. Her ud over sælger fabrikken deres ringere piber under forskellige navne. Hvortil kommer, at mærker som Claude Romain, Bontemps og Jima også tilhører Berrod-Regad Group.

Pibemærker