BBB

De tre B’er stod oprindeligt for Blumfeld’s Best Briars efter Louis Blumfeld, der overtog ledelsen af det oprindelige Adolph Frankau Company i 1856. Efter Blumfelds død blev BBB efterhånden kendt som Britain’s Best Briars, der herefter blev det officielle varemærke.

Blumfeld var oprindeligt startet som ung lærling i firmaet, der blev grundlagt i 1847 og især beskæftigede sig med import af merskumspiber og tobak. Da grundlæggeren Adolph Frankau døde i 1856, gik enken med til at lade den dengang kun 18-årige Louis Blumfeld overtage forretningen.

Louis indså hurtigt bruyerens betydning for pibeproduktionen og udviklede fra starten en betydelig international handel med især Canada, Australien og New Zealand – men også Europa, herunder Danmark hvor man fra et tidligt tidspunkt kunne købe BBB-piberne, der efterhånden blev et af danskernes foretrukne pibemærker. Det gælder både BBB-piberne fra det tyvende århundredes første halvdel, typisk ret solide piber monteret med sølvring på pibehalsen, og de lidt senere tilkomne og mere klassiske pibemodeller.

1920-erne var svære år for pibeproducenterne, og Adolph Frankau Company (som firmaet fortsat hed) sluttede sig sammen med A. Oppenheimer & Co. I øvrigt på samme tid som andre producenter som Comoy kom under Oppenheimers kontrol – hvilket alt sammen blev til Cadogan Company i 1930-erne. BBB-piberne blev fortsat produceret på den oprindelige fabrik  i Homerton. Efterhånden kom der andre og mere moderne pibemodeller til, og fremstillingen af pibehoveder flyttedes til Stratford, mens færdiggørelsen foregår på fabrikken i Aldershot.

Pibemærker