Tobakken

Udvalget er næsten uoverskueligt stort, og det kan være svært at finde vej blandt bogstavelig talt hundredevis af meget forskellige tobaksmærker – fremstillet af vidt forskellige tobakssorter, der igen er dyrket og høstet forskellige steder i verden samt lagret og skåret på vidt forskellige måder. Læs her om tobakkens vej fra marken til tobaksdåsen og få en beskrivelse og karakteristik af de fleste kvalitetstobakker på det danske marked.

DSC_0069_5Der dyrkes mange forskellige slags tobak mange steder i verden – her er det Virginiatobak i Sydfrankrig. Både klima, sorter, høst, lagring og efterbehandling er afgørende for hvad man oplever, når tobakken stoppes i piben.

På de følgende sider gennemgås de enkelte tobakstyper, de forskellige sorters særlige egenskaber, dyrkningsstederne og den praktiske anvendelse som pibetobak – samt tobakkens skæring og efterbehandling.

Tobaksmærker

Her på hjemmesiden finder man desuden en karakteristik af flere end 100 tobaksmærker, der for de flestes vedkommende kan fås i Danmark – dog udelukkende tobakker, som denne hjemmesidebestyrer personligt har afprøvet, og som efter sammes opfattelse kan kategoriseret blandt kvalitetstobakkerne. Klik på linket Tobaksmærker

Hvor finder man tobakken?

Men selvom udvalget er stort, kan det være svært at finde tobakkerne! Der er nemlig langt mellem de velassorterede tobaksforretninger og dermed de gode tobakker. Udvalget i kiosker og dagligvarebutikker omfatter typisk kun meget jævne tobakker, som man bør holde sig fra.
Hvad gør man så..? Som hjælp til enhver piberyger har Piberyger.dk oprettet en liste over velassorterede danske tobaksforretninger – og desuden forretninger i diverse europæiske storbyer. Klik på linket Hvor finder man tobakken

Tobakstyper
Skæring og efterbehandling
Tobaksmærker
Hvor finder man tobakken?