Tobakken

Udvalget af tobaksmærker er næsten uoverskueligt stort, men der er ofte langt mellem de velassorterede tobaksforretninger og de gode tobakker. Læs her om dyrkning og produktion – og få en beskrivelse og karakteristik af de fleste kvalitetstobakker på det danske marked.

DSC_0069_5Der dyrkes mange forskellige slags tobak mange steder i verden – her er det Virginiatobak i Sydfrankrig. Både klima, sorter, høst, lagring og efterbehandling er afgørende for hvad man oplever, når tobakken stoppes i piben.

På de følgende sider gennemgås de enkelte tobakstyper, sorternes særlige egenskaber, dyrkningsstederne og den praktiske anvendelse som pibetobak – samt tobakkens skæring og efterbehandling.

Desuden følger en karakteristik af en række af de tobaksmærker, der kan fås i Danmark – dog udelukkende tobakker, som denne hjemmesidebestyrer personligt har afprøvet, og som efter sammes opfattelse kan kategoriseret blandt kvalitetstobakkerne.

Tobakstyper

Skæring og efterbehandling

Tobaksmærker