Piberygerne

Lige siden piberygningen blev hvermands eje i løbet af især 1700-tallet har piberygere søgt sammen i selskaber eller “kollegier” med det formål dels at kunne nyde tobakken i fred og ro (uden “fruentimmere”..) og dels at nyde den hyggelige beskæftigelse i samværet med ligesindede.
På Vilhelm Bendz’ maleri fra 1827-28 “Et Tobaksselskab” (Ny Carlsberg Glyptotek) mødes de unge mænd, sandsynligvis studenter med både porcelæns- og merskumspiber, musiceren og udveksling af kloge tanker.

Foreninger for piberygere

..er således intet nyt fænomen, og der eksisterer fortsat en række piberygerklubber i Danmark, hvoraf de allerfleste er samlet under Nordisk Tobakskollegium. Læs mere om:

Nordisk Tobakskollegium

Læsestof for piberygere

..er heller ikke noget nyt, tværtimod: Det er mere end 20 år siden, der udkom en bog om piberygning på dansk. En lang række ældre udgivelser, fra midten af forrige århundrede og fremefter, er dog stadig værd at stifte bekendtskab (eller gensyn) med. Både disse og nyere, især engelsksprogede bøger om piber og tobak er fyldigt omtalt her på siden:

Litteratur

Ud over Nordisk Tobakskollegiums kvartalsvise tidsskrift “Piber & Tobak” er Piberyger.dk nu danske piberygeres eneste mulighed for at finde aktuelt stof stof om piberne og tobakken.
Derfor samler Piberyger.dk her en række artikler om piber, tobak og rygerrelaterede emner. En del af artiklerne kan allerede findes på hjemmesiden – via links fra andre sider – men her samles de alle, overskueligt opdelt efter emne. Og flere kommer til hen ad vejen:

Artikler