Om Piberyger.dk

Piberyger.dk er 100 procent privat og ikke-kommerciel. Al tekst er skrevet af mig og er alene udtryk for mine personlige synspunkter.

Der forekommer ingen former for hverken åbenlys eller skjult annoncering på piberyger.dk, og jeg modtager heller ingen former for bidrag eller betaling fra firmaer eller private. Eksterne links til organisationer, firmaer eller andre medtages kun, hvis de ud fra et redaktionelt synspunkt vurderes som væsentlige. Alle eksterne links åbner i nyt browservindue.

En service
– også til forhandlere

Piberyger.dk er en service til alle piberygere – nye, der ønsker at skifte cigaretterne ud med en mere interessant og tilfredsstillende last, og erfarne piberygere der søger information og inspiration.

Som en service for alle pibe-og tobakshandlere, der ønsker at gøre lidt mere for nye og gamle kunder end blot at lange tobakken over disken, tilbyder Piberyger.dk et oplag af informationskort (lige til at anbringe på disken) der gør opmærksom på hjemmesiden. Desuden ville ikke så få ansatte hos tobaksforhandlere kunne hente nyttig faglig viden her på hjemmesiden.

Kontakt

Hvis du har kritik, kommentarer eller gode råd til denne side – eller vil bestille informationskort – så skriv (kan man gøre på nyhedssiden) eller send en mail til: arnevillads@gmail.com

Arne Villads Jensen

Læs mere om manden bag hjemmesiden og om missionen bag:

Piberyger.dk – bagmanden
Piberyger.dk – derfor!